1.4. (Köz)alapítvány(ok)


Adat megnevezése Adat Előzmény
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai nem releváns  

Vissza