Tájékoztatás Szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez


Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyújtható be.

 

Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – ellenszolgáltatás nélkül - téli fűtésproblémák enyhítésére tüzelőanyagot biztosíthat azok részére, aki

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) lakhatási támogatásra jogosult,

d) jövedelemmel nem rendelkezik,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

g) egyedül élő esetében a jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 650%-át (185.250.- Ft),  

h) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 550%-át (156.750.- Ft).

 

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A támogatásra csak az jogosult, aki vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


A támogatás megállapítása iránti eljárás a kérelem nyomtatvány benyújtását követően indul.

A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani az Ongai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.


A kérelem nyomtatvány elérhető a település honlapján (www.onga.hu), vagy személyesen a polgármesteri hivatalban.

Minden jogosultnak, így azoknak az igénylőknek is kérelmet kell benyújtaniuk, akik az a)-f) pontban felsorolt támogatásokban részesülnek.

 

Amennyiben a szociális tüzelőanyag támogatás megállapítása ügyében nem tud személyesen eljárni, az Ön nevében és képviseletében csak olyan személy járhat el, akit Ön erre írásban meghatalmazott.

 

A kérelemhez csatolandó:

- jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az a hivatal nyilvántartásában nem szerepel

- jövedelemigazolásLinkek:

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelem

 

          Tájékoztató plakát2023-09-01 00:00

Vissza