Külterületi helyi közutak fejlesztése


 

A projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése Onga városában

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 211 061 718

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 211 056 832

Támogatás összege (Ft): 200 503 985

A projekt azonosító száma: VP6-7.2.1.1-21

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.10.31.

Kedvezményezett: Onga Város Önkormányzata

Támogatás mértéke: 95%


Onga város külterületi úthálózatának teljes hossza 83 km, amelyből csak 3,6 km a kiépített szakasz. Az előzetes felmérések, valamint a jövőben betelepülő mezőgazdasági vállalkozások, a tavak idegenforgalmi megközelíthetősége szempontjából megállapításra került, hogy szükséges a külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése is.

A külterületi közutak fejlesztése hozzájárul a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

Onga Város Önkormányzata ezért pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország Kormánya által közösen finanszírozott „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívására. A Támogató a pályázat pozitív bírálata után 200.503.985 Ft támogatási összeget ítélt meg az önkormányzat számára a kivitelezési munkálatokra, melyből az önerőt - 10.557.733 Ft-ot – az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít a projektre.

A fejlesztéssel érintett útszakasz a 0260/1. és a 0260/2.hrsz-on található, melyek jelenleg gazdasági út szerepét töltik be. Az említett útszakaszokon a meglévő útburkolat állapota jelentősen leromlott, teljes hosszán megtalálható minden jellemző burkolathiba, melyet elsősorban a téli felfagyás és a megnövekedett forgalmi terhelés okozott.

A fejlesztéssel közvetlenül 40 gazdasági ingatlan elérése biztosított az érintett területen. Tekintettel arra, hogy az útfelújítás eredményeképpen a mezőgazdasági járművek elkerülik a vasúti kereszteződéseket, Onga város belterületét, és az országos főúthálózatot egyaránt, ez közvetetten 150 vállalkozásra van érdemi hatással.Vissza