Helyi esélyegyenlőségi program


Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP), amelyet kétévente felül kell vizsgálni. Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. október 18. napján tartott ülésén a 118/2022. (X. 18.) határozatával fogadta el Onga Város Önkormányzata a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját.


A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.


A helyi esélyegyenlőségi programban (HEP) helyzetelemzés készül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni, melyben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Településünk hatályos esélyegyenlőségi programja


Vissza