Új termelői piac építése Ongán


A projekt megnevezése:
Helyi gazdaságfejlesztés érdekében új termelői piac építése Ongán

Támogatás összege: 100.000.000 Ft
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00037
A projekt kezdete: 2020. 09. 30.
A projekt befejezése: 2022. 08. 31.

A projekt keretében egy új termelői piac építésére kerül sor Onga városában. A fejlesztést az indokolja, hogy a jelenleg működő és nagy érdeklődésre számottevő termelői piac funkció váltás miatt hamarosan megszüntetésre kerül. Így jelen projekt keretében megvalósításra kerülő piac tudná biztosítani a helyi termelők és a már meglévő vevőkör igényeinek, tevékenységeinek kiszolgálását. Továbbá a jelenlegi piac esetében a parkolás is komoly problémát okoz a megnövekedett árusító és vevői igények miatt, így a megvalósuló beruházás további fejlődésre is lehetőséget teremtene, mivel a belterületi jelenlegi piacterület bővítésre alkalmatlan.

felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

A projekt eredményeként létrejövő, a helyi Önkormányzat tulajdonába kerülő termelői piac közvetlenül összekapcsolja a termelőt és a fogyasztót, így a lehető legrövidebbre rövidíti az ellátási láncot. Ennek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek, a létrejövő helyi piacra hatékonyan jutnak el, ezáltal a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházás valósul meg. A kialakításra kerülő piac a korábban ismertetett problémák mindegyikére megoldást nyújt, így munkahelyeket teremt, családi gazdaságokat, őstermelőket támogat a településén. Azzal, hogy a fogyasztók közvetlenül és termelői áron tudnak majd hozzájutni a mezőgazdasági és egyéb termékekhez, egyrészt több mindenre tudják költeni jövedelmüket, másrészt javul a termelők helyzete, nőhet az általuk foglalkoztatottak száma, ezzel javul a térség gazdasági potenciálja is.

A projekt gazdasági multiplikátor hatása abban nyilvánul meg, hogy a rövid ellátási lánc létrejöttének köszönhetően a helyi gazdaságban több tőke marad, nem történik meg a kereskedők általi tőke kivonás. Társadalmi multiplikátor hatással bír a munkahelyteremtés a termelők oldalán, illetve a társadalmi hasznosság a vásárlók oldalán. Mindez lakosság megtartó, elvándorlást csökkentő hatású is egyben.

Onga város központjában, annak a mértani közepén az áthúzódó vasútvonal közelében a főútvonal leágazásától a sportpálya felé – déli irányba - eső rész a tervezett piac helyszíne; egy az átlagostól nagyobb, családi házak hátsókerti részeiből összevont sík fekvésű üres beépítetlen építési telek. A kereskedelmi épület hasznos alapterülete: 834,5 m2

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza