Új Magyarország Fejlesztési Terv


kép

 


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázatok:

 

 

A projekt megnevezése: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEOP-7.2.1.2-2008-0014

 

Kedvezményezett:

Onga Nagyközség Önkormányzata

(3562 Onga, Rózsa u. 18.)

 

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

(1134 Budapest, Váci út 45.)

 

A projekt célja a település árvízvédelmi biztonságának megteremtése, előírt biztonságú árvízvédelmi mű létrehozása.

 

A javasolt fejlesztés a következő: a Vadász patak (a Hernád jobb oldali mellékvize) bal-parti töltésének tehermentesítésése a patak település melletti szakaszának zsilipekkel való kiszakaszolásával. A Hernádon kialakuló árvíz alatt a Vadász patak az Ócsanálostól északkeletre, a körtöltés mellett építendő új medren át folyik majd a Hernádba. Árvíz mentes időszakban a Vadász patak élővízfolyás jellegét, vízszintjét a zsilipek szabályozásával, vízkormányzással lehet biztosítani. Az Ócsanálos településen tervezett árvízvédelmi töltés hossza: 1838 méter.

 

2009 és 2010 az előkészítési szakasz munkáit öleli fel, melyek a következők: a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, előzetes terület előkészítő munkák elvégzése, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési eljárások lefolytatása. A projekt részletes kidolgozását követően lehet majd pályázni a projekt második fordulójára, a fejlesztés megvalósítására.

 

 

Tájékoztató hirdetmény: pdf

Tájékoztató: pdf

Tájékoztató II.: pdf

Tájékoztató III.: pdf

Meghívó lakossági fórumra: pdf

Meghívó lakossági fórumra II.: pdf
Környezeti információk I: pdf

Környezeti információk II: pdf

Környezeti információk III: pdf
Környezeti információk IV: pdf

Környezeti információk V: pdf

Környezeti információk VI: pdf

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

kép

 

kép

 

 

A projekt megnevezése: Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089

 

Kedvezményezett:

Onga Nagyközség Önkormányzata

(3562 Onga, Rózsa u. 18.)

 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és

Urbanisztikai Nonprofit Kft.

(1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

 

A projekt célja a II. sz. háziorvosi körzeti rendelő épületének felújítása, akadálymentesítése.

 

A rendelő belső átalakítása elsősorban az akadálymentes használat miatt szükséges, melynek keretében a bejáratot az ajtók átépítésével szélesíteni kell, akadálymentes illemhelyet kell kialakítani, ugyanakkor a betegváró alapterületének növelése is indokolt. Az épületbelső az akadálymentes használatnak megfelelően az irányváltást jelző vezetősávokkal, eltérő színű padló és faszegéllyel, küszöbök átalakításával, belső kapaszkodók felszerelésével, információs táblák elhelyezésével, indukciós hurok beépítésével kerül átépítésre. Mindezekkel párhuzamosan a tűzvédelmi és épületenergetikai követelményeket is teljesíteni kell. A felújítás keretében a meglévő fafödémet az épület teljes födémszerkezetén meg kell erősíteni, új tetőszerkezet és tetőfedés kerül kialakításra.

 

A kiépítésre kerülő 3 db parkoló közül egy parkolót az akadálymentes használatnak megfelelően kell megépíteni, ugyanakkor 1 db kerékpártárolót is létesíteni kell.

 

A projekt során a rendelő orvosi eszközökkel, bútorokkal valamint számítástechnikai eszközökkel való felszerelése is megtörténik.

 

A fejlesztések által korszerű, felújított orvosi rendelő készül, ahol a háziorvosi ellátást egy barátságos, jól felszerelt, akadálymentes környezetben lehet elérni.

 

 

Tájékoztató: pdf

Tájékoztató II.: pdf

Tájékoztató III.: pdf
Környezeti információk I: pdf

Környezeti információk II: pdf

Környezeti információk III: pdf

Meghívó zárórendezvényre: pdf

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

kép

 

kép

 

 

 

 

A projekt megnevezése:Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007


Kedvezményezett:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó tér 2.

 

A projekt célja:

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében társult önkormányzatok közigazgatási területén EU konform regionális hulladékgazdálkodási
rendszert fejlesztése, működtetése.A projekt keretén belül a Társulás 127 településének területén a szelektív gyűjtési rendszer további fejlesztésére kerül sor, melynek részeként újabb 162 hulladékgyűjtő sziget, 5 hulladékgyűjtő udvar, illetve újrahasználati központ kerül kialakításra, és növekszik a válogatómű hatékonysága is. A gazdaságos működtetés érdekében 2 átrakó állomás épül Bélapátfalván, illetve Szendrőben, de korszerűsödik a szikszói átrakó állomás is. A Társulás új feladatként vállalta a zöldhulladék begyűjtését és hasznosítását, így szükségessé válik a SHC komposztáló terének bővítése és egy mechanikai-biológiai hulladékkezelési rendszer kiépítése. A házi komposztálás elterjesztésének érdekében 6.000 házi komposztáló edényzet kerül kihelyezésre a lakosság körében.

Jelenleg a projekt előkészítő munkálatai folynak, melynek eredményeként elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A térség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek várható teljes költsége 3,8 milliárd forint.

Tájékoztató: pdf

 

 

A projekt megnevezése: Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában

 

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0196

 

Kedvezményezett:

Onga Nagyközség Önkormányzata

(3562 Onga, Rózsa u. 18.)

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

A település informatikai fejlesztési stratégiájának keretébe illeszkedő, rendkívül jelentős előrelépést nyújtó projekt lehetőséget biztosít a digitális írástudás elsajátításához, hozzájárul a tanítás hatékonyságának növeléséhez.

 

A projekt keretében 28 db iskolai számítógép, 9 db tantermi csomag, egy alkalmazás szerver, egy WI-FI csomag és egy szerver szoftver kerül beszerzésre. A ma legkorszerűbbnek mondott intelligens táblák - tantermi csomagok segítik a digitális tartalmak óraközi használatát, lehetőséget teremtenek egyéni fejlesztésre, csoportmunkára, elektronikus mérés-értékelés használatára, segítik a frontális oktatási módszerek alkalmazását.

A beszerzésekre 2011. tavaszán és nyár elején kerül sor, az eszközöket 2011. szeptemberétől használják majd az oktatásban.

 

 

Tájékoztató hirdetmény: pdf

Meghívó zárórendezvényre: pdf

Sajtóközlemény: pdf

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

kép

 

kép


Vissza