Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok


kép

 

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok

 

 

A projekt megnevezése: Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában

 

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0196

 

Kedvezményezett:

Onga Nagyközség Önkormányzata

(3562 Onga, Rózsa u. 18.)

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

A település informatikai fejlesztési stratégiájának keretébe illeszkedő, rendkívül jelentős előrelépést nyújtó projekt lehetőséget biztosít a digitális írástudás elsajátításához, hozzájárul a tanítás hatékonyságának növeléséhez.

 

A projekt keretében 28 db iskolai számítógép, 9 db tantermi csomag, egy alkalmazás szerver, egy WI-FI csomag és egy szerver szoftver kerül beszerzésre. A ma legkorszerűbbnek mondott intelligens táblák - tantermi csomagok segítik a digitális tartalmak óraközi használatát, lehetőséget teremtenek egyéni fejlesztésre, csoportmunkára, elektronikus mérés-értékelés használatára, segítik a frontális oktatási módszerek alkalmazását.

A beszerzésekre 2011. tavaszán és nyár elején kerül sor, az eszközöket 2011. szeptemberétől használják majd az oktatásban.

 

Tájékoztató hirdetmény: pdf

Meghívó zárórendezvényre: pdf

Sajtóközlemény: pdf

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

kép

kép

 

 

 

 

A projekt megnevezése: Kisléptékű településfejlesztés Onga nagyközségben

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091

Kedvezményezett:

Onga Város Önkormányzata

3562 Onga, Rózsa u. 18.

Közreműködő szervezet:

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

 

A projektötlet bemutatása: A benyújtásra kerülő pályázat célja településünk dél-nyugati részén négy, családi házas ingatlanok által határolt önkormányzati belterületi lakóutcában útépítés, útfelújítás és mindkét oldalon járdaépítés megvalósítása.

 

 

Lakossági tájékoztató: pdf

A pályázattal érintett belterületi lakóutak út- és járdaépítésének átnézeti helyszínrajza: pdf

Nádas u. és Kölcsey u. burkolat felújításának átnézeti helyszínrajza: pdf

 

A projekt célja: Onga nagyközség dél-nyugati részén több, egymáshoz kapcsolódó projektelem révén kisléptékű infrastrukturális beavatkozásokkal négy, önkormányzati belterületi lakóutcában (Csokonai u., Mészáros Lázár u., Kölcsey u. és Nádas u.) útépítés, útfelújítás és járdaépítés megvalósítása, mely biztonságos közlekedési feltételeket teremt, ugyanakkor hozzájárul a településünkön élők életminőségének javulásához, fokozza a lakosság komfortérzetét.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról: pdf

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: pdf

 

 

 

kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norda logo

 

 

A projekt megnevezése: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047

Kedvezményezett:

Onga Város Önkormányzata

3562 Onga, Rózsa u. 18.

Közreműködő szervezet:

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

 

A projekt megvalósulásának ideje:           2012.10.31 - 2013.05.31.

A projekt tervezett összköltsége:              74. 692. 405 Ft

A megítélt támogatás összege:                  70. 957. 784 Ft

 

Onga településen, 2010 tavaszán a Hernád folyó, a Vadász patak és a Bársonyos-csatorna vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett, majd a védekezési munkálatok ellenére kiöntött.  Az áradások következtében keleti irányból a település kül- és belterülete egyaránt veszélybe került. Mind az ingatlanokban és ingóságokban, mind pedig az úthálózatban jelentős károk keletkeztek.

Onga Nagyközség Önkormányzata a károk helyreállítása, az árvízi kockázatok csökkentése, az infrastruktúra fizikai megújítása, fejlesztése, bővítése, és a település élhetőbbé tétele érdekében, pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak- Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” tárgyú pályázati felhívásra, s 70. 957. 784 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az „Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése” c. projekt keretében sor kerül a káreseménnyel érintett közutak helyreállítására, fejlesztésére, szilárd burkolattal történő ellátására, csapadékvíz elvezető csatornák kiépítésére, fejlesztésére. A csapadékvíz elvezetés az útburkolatról és az útpadkáról lefolyó vizek 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlású füvesített szikkasztó árkokban, a Gyöngyvirág utcán K szegélykőből folyókában történő elhelyezését tartalmazza. A projekttel érintett utcákban a csapadékvíz elvezetés szakszerű kialakítása csökkenti az árvízi károk kialakulását.

A kivitelezési munkák elvégzésére Onga Nagyközség Önkormányzata -a tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében legelőnyösebb ajánlatot adó - Fedrid Kft-vel szerződött.

Az aszfaltozási munkák várhatóan 2013. április 13-án fejeződnek be.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról: pdf

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: pdf

 

kép

 

 

 

 

norda logo

 

 

A projekt megnevezése: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028

Kedvezményezett:

Onga Város Önkormányzata

3562 Onga, Rózsa u. 18.

Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.

 

A projekt eredményeként minden rászoruló számára elérhetővé válnak a jogszabályokban rögzített ellátási formák, melyek a szociális biztonságot garantálják, illetve biztosítják a minőségi ellátás elérhetőségét. A projekt keretében a Szociális Szolgáltató Központ székhely épülete (József A. u. 5.), valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásnak otthont adó épület (Rákóczi u. 28.) infrastrukturális fejlesztése: felújítása, bővítése és akadálymentesítése valósul meg. A nappali ellátás keretében működő 35 férőhelyes idősek klubja az átalakítás következtében, a helyi szükségleteknek megfelelően 40 férőhelyesre bővül. A házi segítségnyújtás bevezetésre kerül 3 településen. A beruházás lehetőséget teremt a szociális alapellátások minél szélesebb körben történő elérhetőségére, mely által javul a szociálisan rászorulók életminősége.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról: pdf

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: pdf

 

kép

 

 

mag logo

 

A projekt megnevezése: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Ongán

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108

Kedvezményezett:

Onga Város Önkormányzata

3562 Onga, Rózsa u. 18.

Közreműködő szervezet:

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

 

 

Ongán az I. sz. háziorvosi rendelő épületében jelenleg is működik felnőtt háziorvosi és védőnői szolgáltatás, azonban az ingatlan nem felel meg a támasztott követelményeknek, illetve az eszközök, informatika és bútorzat terén mutatkozik hiányosság. A fejlesztési program: eszközbeszerzéssel és a meglévő épület felújításával, átalakításával, bővítésével a rendelő előírásoknak megfelelő kialakítása, az intézmény korszerűbb, hatékonyabb, biztonságosabb és energiatakarékosabb üzemelése érdekében. Eszközbeszerzés külön a védőnőnek, külön a háziorvosnak, illetve a tanácsadó komfortosításához bútorzat; a teljes körű akadálymentesítéshez indukciós hurokerősítő berendezés beszerzése, valamint informatikai és infokommunikációs korszerűsítés is tervezett. A projekt hozzájárul a végleges és minőségi alapellátás – háziorvosi, védőnői - biztosításához a korszerű és hatékony feltételrendszerek megteremtéséhez (épület, gép-eszköz, IT).

 

A projekt célja a helyi lakosság számára elérhető definitív ellátás nyújtására képes intézmény létrehozása, a gyógyító eljárások közelebb vitele a lakossághoz, továbbá az, hogy az alapellátás fő funkciója, a megelőzés és a szűrés javuljon, illetve a településen felújított, energiatakarékosan, költséghatékonyan működő háziorvosi és védőnői szolgáltatás működhessen, amely elősegíti a lakóhelyhez közeli alapellátások minőségének javulását, a családorvosi szerepkör megerősítését és az esélyegyenlőség érvényesülését.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról: pdf

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: pdf

 

kép

 

norda logo

 

 

 

 

 

 

 

kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt megnevezése: Onga közvilágításának részleges korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával

A projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0072

Kedvezményezett:

Onga Város Önkormányzata

3562 Onga, Rózsa u. 18.

 

 

Onga Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-5.5.0/K pályázati konstrukcióra, melynek célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a közvilágítás villamos-energia felhasználásában.

Az idejétmúlt energetikai rendszerek korszerűsítésével, a település nemcsak biztonságosabbá válik, hanem az energia-megtakarítással párhuzamosan kiadási is csökkennek.

 

A projekt célja: a közvilágításban alkalmazott 544 db lámpatestből a korszerűtlen világítótestek cseréje, energiatakarékos LED-es megvilágításra, a megvilágítás erősségének a fenntartása mellett, úgy hogy a hatályos MSZ EN 13201 szabványban meghatározott feltételeknek is megfeleljen. Ennek során a jelenleg alkalmazott 36 W-os hagyományos kompaktlámpákat 14 W-os LED-re, az 50 W-os nátrium 10 W-os, a 70 W-os nátrium lámpatesteket 30 W-os, a 100W-os nátrium 40W-os LED-re cseréljük. A beruházás eredményeképpen az érintett tér- és útvilágítási hálózat energia fogyasztása 40,25%-kal csökken, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára.

A korszerűbb, energiatakarékos LED lámpák alkalmazása hosszú távon csökkenti a város ökológiai lábnyomát, hozzájárulva egy környezettudatosabb szemléletmód kialakításához és alkalmazásához.

 

 

Tájékoztató a projektről: pdf

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: pdf


Vissza