Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ongán


kép


A projekt tárgya, a BAZ megyei Onga településen, önkormányzati épületek fotovoltalikus rendszerekkel történő ellátása, saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, ezen túlmenően a megújuló energia felhasználásának tudatosítása a teljes lakosság körében.

A fejlesztés hozzájárul és illeszkedik a BAZ megyei Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz. A fejlesztés jelentősen hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátorok teljesítéséhez, az egyedi természeti erőforrások fenntartható hasznosításához. A fejlesztés komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg.

Megvalósítási helyszín:
- Polgármesteri hivatal – 3562 Onga, Rózsa u. 18. hrsz: 171/5,
- Sportpálya- öltöző épület – 3562 Onga, Külterület, hrsz: 092,
- Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – 3562 Onga, Görgey u. 2. hrsz: 247,
- Művelődési ház – 3562 Onga, Rákóczi út 11. hrsz: 221,
- Önkormányzati étkeztetés épülete – 3562 Onga, Major u. 5. hrsz: 122/24,
- Rendészeti központ és Paktum Iroda – 3562 Onga, berzsenyi Dániel u. 9. hrsz: 657,
- Bársonyos Óvoda épülete – 3562 Onga, Hunyadi u. 43. hrsz: 1053.

A projekt közvetlen célja a fejlesztésbe bevont épületek számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely a Onga Önkormányzat működési költségeit jelentősen csökkentik, versenyképességét feltétlenül tovább erősítik. Ugyan csak közvetett eredményként lehet számolni, de kitűzött célként említhetjük az épülethasználók környezettudatosságra nevelését is. Összességében kijelenthető, hogy a jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a TOP stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, valamint a megújuló energiaforrások használatát ösztönzik, népszerűsítik.

A projekt további célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionális szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja. A beruházás a megújuló energiahasznosítással a kiemelt környezetre vonatkozó környezetvédelmi hatások tekintetében a jelenlegihez képest igen nagymértékű csökkenő terhelést eredményez.

Az energetikai számításokat épületenergetikus szakértő végezte, az épületenergetikai számítások céljára kifejlesztett, elismert minőségű WinWatt program segítségével, amely mindenben a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásain alapult. A beépítésre kerülő gépi eszközök energetikai paramétereinek meghatározása során az eredeti gyári/gyártói gépkönyvek, és műszaki leírásokat vettük alapul. Az érintett épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal (HET), „Összetett” projekt esetében, rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai átvilágítás és annak javaslatai. A fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatainak bemutatása, valamint a működési költségek meghatározása és szakmai ütemterve a projekt tervben került bemutatásra. Továbbá a fejlesztési elképzelés mérlegelésre került (kockázatok, bekövetkezési valószínűségük, kezelésük).

Az Önkormányzat összetett projektet kívánnak megvalósítani, a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását vállalja, az épületek többségében. Az egységnyi költségből a legnagyobb fosszilis energia-megtakarítás és ÜHG-kibocsátás csökkentés érhető el”, más TOP projektekhez szinergikusan illeszkedik, a tervezett beavatkozás 10.000 fő alatti településen valósul meg, a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem és a projekttervből kiderül, hogy a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) - 4 % feletti. 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW, illetve/esetleges napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270.000 Ft/nm nettó elszámolható beruházási költséget. Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállal a projekt, illetve az épületek fejlesztés előtti energiaigénye meghaladja a 200 kWh/m2a értéket. A középületek száma: 7db, illetve a településen a rosszabb energiahatékonyságú épületek lettek bevonva, illetve a fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához.


Megvalósítási helyszínek képei:


kép

kép

kép

kép

kép

kép

kép


Vissza