Fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és szolgálati lakás felújítása Ongán


Fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és szolgálati lakás felújítása Ongán


A projekt megnevezése:
FOGORVOSI RENDELŐ, VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSA ONGA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

Támogatás összege: 80.000.000 Ft
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00020
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt befejezése: 2019. 11. 30.

Onga városban a Rózsa út 20 alatti ingatlan földszintjén fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, emeleti szinten szolgálati lakás került kialakításra. A közegészségügyi előírások betartása, valamint az épület funkciójából adódó helyigény szükségessé teszi az épület korszerűsítése, felújítása mellett az épület bővítését. A meglévő épületben alakítjuk ki a védőnői tanácsadót, míg a fogorvosi rendelő a bővítményben kap helyet.

Megbízó által meghatározott tervezési program 3 fő elemből áll.
- az épület energiaracionalizálása, mely kiterjed az alábbiakra: a határoló szerkezetek (határoló falszerkezet, lábazat, födémek, tetőszerkezet) utólagos hőszigetelésére, az alacsony hatékonyságú fűtésrendszer korszerűsítése, cseréje, az avult elektromos hálózat korszerűsítése és cseréje, alternatív energiák hasznosítása (napelemek)
- a közel 40 éves használat során elavult szerkezetek, beépített anyagok, berendezések felújítása, cseréje (belső nyílászárók, burkolatok, felületképzések, stb.)
- a felújítás során elvégzendő projektarányos akadálymentesítés. (a bővítményben kialakított fogorvosi rendelő eleget tesz a vonatkozó előírásoknak, akadálymentesség szempontjainak valamint az energetikai követelményeket is kielégíti. )

Terület-specifikus értékelési szempontok
1.1. A fejlesztés hozzájárul a megye Területfejlesztési és Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz. Projektünk leginkább a megyei területi program 4.1-es intézkedéséhez illeszkedik, mely a helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek korszerűsítésére, felújítására és átalakítására irányul. Az Integrált Területi Program 3.2. intézkedése a projekt céljaival megegyezően az önkormányzati tulajdonú épületállomány és infrastruktúra energiahatékonyság központú rehabilitációjára fókuszál. A fejlesztésünk tehát hozzájárul a megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számának növekedéséhez. A fentieken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott „Térség gazdasági környezet fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítésére”(1. prioritás), Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés” (2. prioritás), „A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése” (4. prioritás).

1.2. A fejlesztés hozzájárul a megye Integrált területi Programjában megfogalmazott fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számának növekedéséhez. A projekt a megye indikátorvállalásából (ami 110 db fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálat) 2 db egészségügyi alapellátást fejleszt (fogorvosi, védőnői).

2.1. Közigazgatásilag Onga a Miskolci Járáshoz tartozik. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján a Miskolci Járás az ország 197 járása közül az 131. legrosszabb helyzetben lévő. Onga a 105/2015 (IV.23). Korm. rend. alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, magas a tartós munkanélküliek aránya, többgenerációs munkanélküliség kezd kialakulni.

2.2. Onga Város rendelkezik aktív járóbeteg ellátással.

2.3. Onga Város nem rendelkezik aktív fekvőbeteg ellátással.
- a. A projekt keretében több alapellátási szolgáltatás egy épületbe történő integrálása valósul meg.

- b. A Megalapozó Dokumentumban bemutatásra kerültek az egyéb szakmákkal, szakterületekkel történő együttműködés.

4.1. A projekt keretében meglévő, működő szolgáltatás minőségi fejlesztése valósul meg a lakosság igényének figyelembevételével. A fejlesztés révén a projekt hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, a lakosság elégedettségének növeléséhez. A munkavállalók munkaképességének mielőbbi visszaállításával és a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításával az egészségügyi fejlesztés hozzájárul a munkavállalók munkahelyének megőrzéséhez.

4.2. A projekt támogatja a megújuló energiaforrás használatát az felújítás energetikai hatékonysági fejlesztésével.

4.3. A projekt esetében konzorciumi együttműködés nem releváns.

5.1. A projekt keretében sor kerül önkormányzati tulajdonú szociális lakás fejlesztésre.

5.2. A projekt megvalósításának a helyszíne Onga Városa, melynek lakosság 2 794 fő.

A projekt a Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembevételével került megtervezésre. Onga Város programjának 6. pontjában megfogalmazott célokhoz illeszkedik, azaz a helyzetfelmérés alapján meghatározott egészségügyi problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések részét képezi. A közvetlen és konkrét fejlesztési célokon keresztül biztosítható - az Önkormányzat azon meggyőződése -, hogy a környezet állapotának minőségi javulása, a település környezetminőségének jobbá tételének záloga a tiszta környezet megteremtése, mely pozitívan hat a lakosság közérzetére, egészségi állapotára, életminőségére. A város esztétikai értékének javítása, növelése által elérhető a lakosság lakóhelye értékei iránti felelősségérzetének fejlesztése, ezáltal a társadalmi kohézió szorosabbá válása. Ez utóbbi magában hordozza az esélyegyenlőség feltételeinek teljesülését is.

Megvalósítás helyszíne:
3562 Onga, Rózsa utca 20.


Építészeti tervek:

 


Vissza