Hatályos rendeletek


Azonosító  Cím  Érv. kezdete
1/2009. (I.21. ) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról (2009.) 2009.01.21
6/2009. (III.11.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 2009.03.11
10/2009. (IV.24.) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról 2009.04.24
17/2009.(IX. 23.) Az önkormányzat illetékességi területén működő üzletek nyitvatartási rendjének szabályozására 2009.10.01
2/2010.(I.27.) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról (2010-től) 2010.01.27
14/2011.(IX.21.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 2011.09.21
3/2013.(II.13.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a 21/2013. (X. 30), 22/2014. (XII. 4.), 2/2018. (II. 14.), 5/2019. (IV. 17.) önkormányzati rendeletekkel és 13/2020. (V. 22. ) határozattal) 2020.05.22
18/2013.(IX.25.) A közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról (a 26/2013. (XI. 20.), a 8/2014. (IV. 9.), 20/2014. (XII. 4.), 21/2017. (XII. 13.) és 4/2019. (IV17.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) 2019.04.18
25/2013.(XI.20.) A közkifolyók vízhasználatáról 2013.11.21
26/2013.(XI.20.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 2013.11.21
28/2013.(XI.21.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2014.04.10
30/2013.(XII.19.) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről 2014.04.10
7/2014.(IV.9.) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 2014.04.10
13/2014.(VIII.27.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 2014.08.28
14/2014.(VIII.27.) a helyi kitüntetések adományozásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2016. (XII.14.) és 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.08.10
22/2014.(III.11.) Civil szervezetek támogatási rendje (képviselő-testületi határozat) 2014.03.11
11/2015.(VIII.26.) a talajterhelési díjról 2015.09.01
12/2015.(VIII.26.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) és 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletekkel) 2019.02.14
13/2015.(VIII.26.) a gyermekétkeztetési térítési díjakról (egységes szerkezetben a 19/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelettel) 2018.01.01
15/2015.(X.21.) a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 2015.10.21
22/2015.(III.10.) Onga Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 (képviselő-testületi határozat) 2015.03.10
61/2015.(VI.8) Onga Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (képviselő-testületi határozat) 2015.06.08
2/2016.(II.10.) A Helyi Építési Szabályzatról 2016.10.27
8/2016.(VI.28.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 6/2021. (V. 10.) és 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.09.16
10/2016.(IX.30.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról 2017.08.24
11/2016.(X.26.) a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2020. (X. 28. és 13/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.08.12
3/2017.(III.22.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelettel) 2017.05.18
9/2017.(VIII.23.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 2017.08.24
11/2017.(VIII.23.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 2017.08.24
12/2017.(VIII.23.) a bölcsőde ellátás intézményi térítési díjairól 2017.08.24
16/2017. (XII.13. ) A településkép védelméről 2017.12.13
16/2017. (XII.13. )1 A településkép védelméről - melléklet 2017.12.13
16/2017. (XII.13. )2 A településkép védelméről - függelék 2017.12.13
17/2017. (XII.13.) A helyi iparűzési adóról 2021.01.01
18/2017. (XII. 13.) A temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról 2017.12.13
3/2018.(III.21.) az önkormányzat jelképeiről 2018.03.21
80/2018.(X.30.) Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 (határozat) 2018.10.30
2/2019.(II.13.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 8/2019. (VI. 12.), 10/2019. (IX. 11.) és 13/2019. (XII. 4.) önkormányzati rendeletekkel) 2019.12.05
7/2019.(V.15.) a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 2019.05.15
11/2019.(X.25.) Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 14/2020: (V. 22.) határozattal) 2020.05.22
12/2019.(X.25.) a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 2019.10.26
14/2019.(XII.4.) az Ongai Polgármesteri Hivatalban 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 2020.01.01
15/2019.(XII.4.) a gyermekétkeztetési térítési díjakról. 2020.01.01
41/2019.(VI.11.) Onga Város Bűnmegelőzési stratégiája (határozat) 2019.06.11
91/2019.(XI.12.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása (határozat) 2019.11.12
1/2020.(II.12.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 2020.02.13
2/2020.(II.12.) a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról (egységes szerkezetben a 3/2021. (III. 9.) és 15/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendeletekkel) 2021.09.16
3/2020.(V.12.) a közművelődési feladatok ellátásáról 2020.05.13
4/2020.(V.12.) a lakások bérletéről 2020.05.13
5/2020.(V.12.) a Környezetvédelmi Alapról 2020.05.13
12/2020.(VII.1.) a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (egységes szerkezetben) 2020.11.28
50/2020.(XII.15.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata 2020.12.15
55/2020(IX.1) Onga Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2020-2024. évekre (határozat) 2020.09.01
2/2021.(II.15.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2021.02.16

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben a 6/2021. (V. 10.) és 16/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendeletekkel)


Vissza