Kérelmek


 

Az Elektronikus ügyintézés egy új oldalra költözött. Kérem, kattintson az alábbi képre, vagy annak kisebb változatára a jobboldali menüben.


Elektronikus ügyintézés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános igazgatás:

 

Településüzemeltetés:

 

Az építési és használatbavételi eng. kérelmek benyújtásának  és egyéb építéshatósági ügyek intézésének helye: 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály

Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztály

3525. Miskolc, Városház tér 1. tel.: 46/512-700

 

Szociális ügyek:

 

Gyámügyi igazgatás, anyakönyvvezetés:

 

Helyi adó ügyek:

 

Gépjárműadó beszedési számla:

54500198-10004115-00000000


Iparűzési adó beszedési számla:

54500198-10004108-00000000


Pótlék beszedési számla:

54500198-10004153-00000000


Bírság beszedési számla:

54500198-10004146-00000000


Talajterhelési díj beszedési számla:

54500198-10004177-00000000


Idegen bevételek elszámolási számla:

54500198-10004184-00000000


Egyéb bevételek elszámolási számla:

54500198-10004225-00000000


Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla:

54500198-10004160-00000000

 

Föld bérbeadásból származó jövedelem:

54500198-10008573-00000000

 

Helyi jövedéki adó (pálinka) beszedési számla:

54500198-10014327-00000000

 

Előrehozott adó:

54500198-10017117-00000000

 

 

 

Helyi iparűzési adó

Gépjármű adó

  • A Gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján - a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 01. napjától az állami adó - és vámhatóság látja el.

Talajterhelési díj

Őstermelői nyilatkozat

 

Járási kirendeltség:

 

 

 


Vissza