Onga emlékművei

Onga egyetlen műemlék épülete: a Református templom

 

Református templom

 

A református templom országos védelem alatt álló építmény. A református templom kezdetei a XIV. századra nyúlnak vissza. A török időkben előbb 1588-ban, majd a visszafoglaló háborúk alatt érte nagyobb pusztítás. A templomot a XVIII. sz. közepén a Darvas család épíette újjá, amit az 1820-as években tovább bővítettek. 1822. augusztus 28-án nagy tűzvész volt a faluban, melyben a református templom is leégett. Hosszú évtizedekbe tellett, míg a pusztulás nyomait végleg eltüntette a gyülekezet. A templomhoz 1904-ben építettek tornyot, mely a II. világháborús harcokban aknatalálatot kapott. 1948-ban a károkat ideiglenesen helyreállították, de csak 1960-ban lett új tornya a templomnak. 2003-ban régészeti feltárás vette kezdetét a református templomban, majd 2005-ben megtörtént a templom teljes rekonstrukciója, felújítása. Helyreállították a háború előtti állapotoknak megfelelő stílusjegyeket és a tornyot. A templom megszépült, korszerűsödött. A 300 és 150 kg-os acélharangokat Diósgyőrben készítették.

 

 

 Egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők, emlékművek: 

 

Az ártéri hídsor

A település keleti részén a Patai rétnél kezdődik az ún. ártéri hídsor, amely a Hernád völgyén

keresztben átvonuló úttöltést több helyen megszakítja, és lehetővé tette - nagyobb árvizek esetén - a víz lefolyását. A hídsort négy kőhíd alkotta, egy egynyílású, egy kétnyílású és két háromnyílású. A hidak a XVIII-XIX. száz

ad fordulóján és az 1830-as években épültek. Az első hidat - hogy melyiket, azt nem tudjuk - még a helybeli Darvas család építette az 1790-es években, amin több évtizedig szedtek vámot.

 

http://www.hidadatok.hu/

 

 

kép

Kóczán kastély

A Kóczán György által építtetett kastély 1898-ban készült el neoklasszicista stílusban. Az idők folyamán az épületet többször felújították, átalakították. Kóczán György 1922-es halála után a kastély egy darabig még a család kezében maradt, majd az 1930-as évek elején azt az idekerült Czeisler Sándor birtokosnak adták bérbe. A II. világháború után a kastélyt oktatási célokra lefoglalták. A kastély ma iskolai étkeztetési feladatok szolgálatában áll. Itt főznek a település óvodásainak, időseinek és a helyi intézmények dolgozóinak is.

 
képAz újfalui kastély - Darvas Kúria

Az épület eredeti tulajdonosa valószínűleg a Darvas család volt. A XIX. század végén a klasszicista stílusjegyeket magán viselő kastélyt eladták a Munk családnak, és Darvas Béla az akkor még álló ongai kastélyába költözött. A műemlék jellegű épület a II. világháború után a tsz kezébe került, és gazdasági célokra használták, melynek hajdani szép parkja tönkrement. Tulajdonjogának tisztázása, hasznosítása folyamatban van.

 

 

 

képA Turul

1931. október 11-én József királyi herceg avatta fel a dicső múltú 34. gyalogezred emlékoszlopát. Borsod és Abaúj határán Darvas Béla ongai földbirtokos adományozott földet az emlékműnek az ongaújfalui parton. Ligeti Miklós szobrászművész készítette a hatalmas turulmadarat, a pogány magyar ősök szent madarát. Az emlékmű 12 méternél magasabb, haraszti kemény mészkőből készült, míg a Turul bronzból. Az emlékmű a II. világháború után eltűnt helyéről, s a szocialista korszakban nem lehetett újból felállítani. Erre csak 1990. október 10-én kerülhetett sor, amikor is Onga, Arnót, Felsőzsolca és Szikszó települések, illetve számos társadalmi szervezet együttműködése révén a Turul visszakerült oda, ahová az elődök szánták. Az új szobrot Pócsik István szobrászművész készítette, és Für Lajos akkori honvédelmi miniszter avatta fel.

 

  

 

Római katolikus templom

Római katolikus templom

Az ongai katolicizmus története a XIV. századra vezethető vissza. A ma látható római katolikus templomot 1934-ben építették, Szűz Mária tiszteletére szentelték fel, oltárát Bárczay Zoltán földbirtokos adományozta. Az önálló lelkészséget 1945-ben állították, 2008. november 15-től az ongai római katolikusok lelkipásztora a gesztelyi plébános, c. esperes. 2010-ben a a templom padjaiba alulról fűtőszállakat szereltek, 2012 nyarán tornyát felújították.

 A templomot a római katolius és a görög katolkus gyülekezet közösen használja.

 

 

 

 

Görög katolikus kereszt

Görög katolikus templom leendő helyén felállított kereszt

2014. június 15-én a Csokonai utcában került sor a majdani görög katolikus templom helyén keresztállításra és annak megszentelésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Fő tér emlékművei:

 

 - A Hősök emlékműve

Hősök emlékműve

Az ongaiak 1925-ben határozták el, hogy a világháborúban elesett hőseiknek emlékére szobrot állítanak. A szobor költségeit gyűjtés és a lakosokra kivetett pótadóból fedezték. Az összegyűlt pénzből 1927-re készült el a szobor a falu közterén.
Az emlékmű egy gyermekétől búcsúzó katonát ábrázol. Első oldalán olvashatjuk az I. világháborúban hősi halált halt ongaiak névsorát. A hátulsó oldalába 1990-ben a II. világháborúban elesettek nevét vésték be. Az északi oldalán az Ongaiak Ongáért dombormű, míg a déli oldalán a II. világháborús zsidó áldozatok emléktáblája található. Ez utóbbi kettőt az Ongai Kulturális Egyesület állítatta.  

 
 - Az 1919-es emlékmű

19191919-ben a Tanácsköztársaság alatt a magyar vöröskatonák Ongán és környékén is komoly harcot vívtak az országra rátörő cseh-szlovák intervenciósok ellen. Ezekben a harcokban az Ongán meghalt vörös katonák emléke előtt tisztelegve 1973-ban kezdeményezte a község egy emlékmű felállítását. A minisztérium és a Miskolci Postaigazgatóság - mivel az itt harcoló vörös katonák döntő részben postások voltak - pozitív válasza után 1973. május 19-én a régi temetőben exhumálták a vöröspostások hamvait, és katonai díszpompával temették el a felállított emlékmű melletti díszsírhelyen. 

  

 

 

 

 

- Az 1848/49-es emlékmű

A művelődési ház előtti Szobor-kertben 1948-ban állított a település emléket az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek. A terméskőből készült emlékmű zászlótartó rúdjára vonják fel ünnepélyes alkalmakkor a település zászlaját. 1849 júliusában Onga és Gesztely között Görgey Artúr többször sikerrel visszaverte az intervenciós orosz csapatok támadását. Ennek emlékére a település 1998. március 15-én, a forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján Görgey domborművet avatott fel az emlékmű elülső oldalán.

Minden év március 15-én a település vezetése, társadalmi szervei, politikai pártjai és az általános iskola megkoszorúzza az emlékművet.

 

 

 - Turulos díszkút

Díszkút

Fűrészelt és faragott kövekkel valamint kovácsoltvas felépítménnyel rendelkező Turulos díszkút, melyen a következő felirat olvasható: "Ki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott".

 

 


 

 

 

 Berzsenyi utcai Történelmi Emlékpark:

 A térkővel burkolt sétány mentén, pihenőhelyekkel kialakított emlékpark legfőbb célja az országos jelentőségű történelmi események megörökítése, valamint Ongán járt, vagy Ongához köthető történelmi személyiségeket ábrázoló köztéri emlékművek kialakítása.

 

    Trianoni emlékmű    

    Csokonai Vitéz Mihály mellszobra         II. Rákóczi Ferenc mellszobra    

Trianoni emlékmű (2010)
Hamvas Béla idézetével:
"Semmi lázadás, de semmit sem engedni!"

Csokonai Vitéz Mihály
bronz mellszobra
(2013)

II. Rákóczi Ferenc
bronz mellszobra
(2014)

  


„A szabadság vihara” –
1956-os emlékmű
(2017)

Az 1956-os emlékév keretében kiírt „Büszkeségpont” megnevezésű pályázaton 5.000.000,- Ft támogatást nyert Onga Város Önkormányzata. „A szabadság vihara – 1956-os emlékmű létrehozása Onga városban” megnevezésű projekt megvalósítására. Az emlékmű méltó emléket állít az 1956-os forradalomnak. A talapzat alapozása, a felépítmény betonozása és burkolása a zászlóshajó vágása, faragása, csiszolása és illesztése Ekker Róbert szobrászművész munkája. Ekkerné Piricz Ilona készítette a zászlóshajó és a zászlókő feliratozását, valamint a rozsdamentes acélból készült zászlórudat. A terület burkolása és a térvilágítás, a Lila-Block Kft. munkáját dicséri.

2016-ban pályázatunk magas művészeti és történelmi értéke miatt beválasztásra került Magyarország 10 legszebb 1956-os emlékműve közé, amelyeket megfilmesítésre ajánlottak. Emlékművünk megjelenik az „1956 emlékei Magyarországon” megnevezésű mobiltelefonos applikációban, melynek segítésével az érdeklődők az összes magyarországi emlékhelyről információt kaphatnak.
A város Berzsenyi utcájában lévő Történelmi emlékparkban már több, a település történelmi és kulturális jelenét, múltját, valamint megtartó erejét erősítő emlékmű került felállításra. Az önkormányzat az emlékpark fejlesztésének az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar nemzet antikommunista hőseire emlékező köztéri alkotással kíván hozzájárulni a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez. Emlékezünk 1956 ongai hőseire, akik részt vettek a forradalmi eseményekben és az azt követő megtorlás kínjait is elszenvedték.Az 1956-os zászlós hajót ábrázoló emlékmű vezéreleme az életet, szabadságot ábrázoló tenger hulláma által magasba emelt forradalom hajója, melynek vitorláján a nemzeti lobogót ábrázoló 56-os lyukas zászló kerül megjelenítésre. A zászló, felületére vésett felirat: „Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak”. A hajó jelképezi az elnyomás, a terror és a zsarnokság elől az óceánon túlra, Amerikába, Ausztráliába vagy a világ bármely távoli pontjára kivándorolt igaz magyarokat. Itthon maradt társaikat mindeközben agyonverték, felakasztották, bebörtönözték és megnyomorították. Emlékezzünk rájuk büszkén, tisztelettel és kegyelettel! Az emlékmű, Onga város egyik központi részén valósult meg, amely helyszín méltó arra, hogy évről-évre újra együtt emlékezzünk meg az 1956-os forradalom világtörténelmi jelentőségéről, szellemiségéről, hőseiről és áldozatairól.


Dicsőség a hősöknek! 1956

 

  

 

 


Társadalmi szervezetek kezdeményezésére felállított emlékművek

Kopjafa a Kegyeleti parkban

 

A Bársonyos-csatorna és a vasútállomás között volt Onga régi temetője. Ennek helyén egy Kegyeleti park került kialakításra, ahol a település történetében meghatározó szerepet játszó családok, többek között a Darvas család régi sírkövei kerültek elhelyezésre. A Kegyeleti emlékhely kopjafáját 1996-ban állította az akkor működő Faluvédő Egyesület. 

 

 

 

  Az Ongai Kulturális Egyesület 2000. augusztus 20-án avatta fel a Dunaholding Alapítvány által támogatott "Ongaiak Ongáért" domborművet, tisztelegve a településér hajdan, ma és a jövőben tenni akaró minden ongai előtt. Az iskolában Görgey Artúr domborműve 2001-ben az Ongai Kulturális Egyesület kezdeményezésére állíttatott fel, ahogy a II. világháborús zsidó áldozatok emléktáblája is a Hősök szobrának talapzatán 2006-ban.


kép kép kép

Ongaiak Ongáért
dombormű

Görgey Artúr
dombormű
az iskolában

Görgey Artúr
domborműve
a szoborkertben

 Vissza