Tájékoztatás vízellátás szüneteléséről2022. 06. 20-án (hétfőn) előreláthatólag

8-tól 12 óráig vízvezeték rekonstrukciós

munkálatok miatt a vízszolgáltatás

Ongaújfalu és Ócsanálos településrészeket

érintően szünetel.