Hulladékmentes környezet Ongán! Folytatódik az illegális szemétlerakó helyek felszámolásaFolytatódik az illegális szemétlerakó helyek felszámolása.

A „Tisztítsuk meg az országot!" program keretében újabb 5 szektorban, köztük külterületi, lakott helyeink környékén, továbbá a tavak, a sportpálya és városunk keleti részén is konténerekbe gyűjtjük az illegálisan elhelyezett építési, kommunális és lomhulladékot, ezáltal hamarosan és reményeink szerint véglegesen megtisztulnak az érintett területek. A munkálatok előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a hulladék, szemét újraképződését megakadályozza. Ahhoz, hogy az elvégzett és az elvégzendő munka eredménye tartós legyen, minden lakos részéről szükség van a környezettudatos szemlélet elsajátítására és a jogkövető magatartás tanúsítására!

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a hulladékot illegálisan elhelyező személy bírsággal sújtható!

#tmop
#tisztitsukmegazorszagot
#innovaciosestechnologiaiminiszterium