Pályázati felhívás

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022Onga Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, felsőoktatási hallgatók számára.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban, kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerbe, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 'Elfelejtett jelszó' funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt – az Ongai Polgármesteri Hivatalnál (Onga, Rózsa u. 18.) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.


A pályázat kötelező mellékletei:

- A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről. (csak az „A” típusú pályázat esetén)
- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Bővebb tájékoztatás megtalálható a csatolt „A” és a „B” típusú pályázati kiírásokban.
Bursa Hungarica pályázati kiírás "A" típusú

Bursa Hungarica pályázati kiírás "B" típusú