Lakossági közlemény

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Onga Város Önkormányzata megkezdte a felkészülést a 2021-2027 közötti új Európai Uniós fejlesztési ciklusra. Ennek érdekében elindítja a jelenlegi Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatát a Pénzügyminisztérium által kiadott új módszertani útmutató alapján.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egy olyan középtávú időszakot, 7 évet felölelő, városfejlesztési dokumentum, amely célja, hogy Ongán a területi alapú, területi szemléletű tervezés megvalósítása, a települési fejlesztési célok, prioritások, intézkedések és programok rögzítése.

Maga az ITS egyben szükséges feltétele is annak, hogy Onga városa gazdaságfejlesztési, turisztikai és városfejlesztési pályázatokon tudjon indulni 2021-27 között.

A tervezés folyamán számítunk a lakosság véleményére, javaslataira, amelyeket lakossági kérdőívezés formájában, valamint lakossági fórumok keretében tehetnek majd meg a stratégia alkotás folyamán. Kérjük, hogy mindenki aktívan vegyen részt a közös tervezési folyamatban!

A fórum megtartására előreláthatólag az ősz folyamán kerül sor, azonban addig is várjuk a véleményeket, javaslatokat az onga@onga.hu e-mail-címen, vagy levélben a Polgármesteri Hivatal címére (3562 Onga, Rózsa u. 18.), amelyeket beépítünk a stratégia-tervezetbe.

Tervezzük meg a jövő Ongáját együtt!
Dr. Madzin Tibor
polgármester