Üvegzseb Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényben foglalt közzétételi kötelezettségeknek megfelelően:

 

 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek megfelelően

 

Közbeszerzési szabályzatok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Szállítói szerződés - Onga Nagyközség és Ócsanálos külterületi lakott hely első köztéri játszóterének étesítése - játszótéri eszközök beszerzése telepítése

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Szállítói szerződés - Onga Nagyközség közbiztonsági prevencióját segítő térfigyelő rendszer kiépítése - eszközbeszerzés, telepítés

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzés eljárás tárgya: Szállítási szerződés - Onga-Élelmiszer beszerzés

Kapcsolódó dokumentumok:

Közbeszerzési eljárás tárgya: Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása – eszközbeszerzés

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzés eljárás tárgya: Onga, élelmiszer beszerzés

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: "Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése" projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolltatás elvégzése

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” projekthez kapcsolódó FIDIC mérnök/műszaki ellenőri tevékenység ellátása

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztésének tervezési, kivitelezési munkálataira vonatkozóan, PIROS FIDIC könyv alapján


Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés az Onga Nagyközség és Ócsanálos külterületi lakott hely területén önkormányzati utak felújítására”

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Kisléptékű településfejlesztés Onga Nagyközségben

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés Sportöltöző felújítására és bővítésére 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Körzeti orvosi rendelő és védőnői szolgálat átalakítása, bővítése, felújítása és akadálymentesítése

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés az "Évszakoktól független mindennapos testnevelésórák megtartásához szükséges komplex infrastrukturális feltételrendszer kialakítása az ongai Görgey Artúr Iskolában" projekthez kapcsolódóan

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga Város Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga közvilágításának részleges korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga, Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda tagóvodájának felújítása

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga, "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása" projekt kivitelezési munkái

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Onga, Központi Konyha konyhatechnológiai fejlesztése projekt kivitelezési munkái

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

 

 

 

Pályázati felhívás cilvil szervezetek támogatási igényének benyújtásához 2019. évben

Kapcsolódó dokumentumok:

  1. Egyedi támogatást kérelmező ADATLAP, Nyilatkozatok
  2. Támogatási szerződés minta
  3. Beszámoló nyomtatvány
  4. Számlaösszesító excel formátumban

 

 

Pályázati felhívás cilvil szervezetek támogatási igényének benyújtásához 2020. évben

Kapcsolódó dokumentumok:

  1. Egyedi támogatást kérelmező ADATLAP, Nyilatkozatok
  2. Támogatási szerződés minta
  3. Beszámoló nyomtatvány
  4. Számlaösszesító excel formátumban

 

 

Éves statisztikai összegezések: