TelepülésfejlesztésOnga Település Településrendezési eszközeinek módosítása


Hatályos településrendezési tervek

Onga Város hatályos szerkezeti és rendezési terve

Onga, belterület iskola rendezési terv módosítás

Onga, 37. sz. főút felé eső terület (073/2, 073/3, 073/4 hrsz) szerkezeti és szabályozási terve

Onga, 37. sz. főúttól délre eső területrész (061, 064 hrsz) rendezési terve

Onga, Hunyadi utcától délre eső területrész rendezési terve

Ócsanálos (külterületi lakott hely) hatályos szerkezeti és szabályozási terve

Ongaújfalu (külterületi lakott hely) szerkezeti és rendezési terve

Ongaújfalu újfalusi kaszálók környezete szerkezeti és szabályozási terve


Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése

2016 júliusában vette kezdetét Onga Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítése. Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló dokumentumként lehetővé teszi Onga város számára az átgondolt, tervszerű fejlődést. Ezen a dokumentum határozza meg azt, hogy a város a 2015-2020 közötti időszakban milyen fejlesztésekre használhat majd fel Európai Uniós támogatásokat. A feladatok elvégzése külső szakértők bevonásával történt, a dokumentumokat Onga Város Önkormányzata a 97/2016. (XII.13.) sz. határozatával elfogadta.


Az ITS az alábbi elemekből áll:

 
Onga Város Önkormányzata a partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja mind a tervezés, mind a megvalósítás, illetve a majdani felülvizsgálat során is a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését. Ennek érdekében jelen partnerségi felületen is tájékoztatni kívánjuk a nyilvánosságot a tervezés megindulásáról, előrehaladásáról továbbá jelen felületen tesszük közzé az elkészülő, társadalmasításra szánt munkaanyagokat.


Az ITS készítésével kapcsolatban beérkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok
itt megtekinthetőek.Dr. Madzin Tibor

Onga város polgármestere


 

Településképi Arculati Kézikönyv

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján településképi rendelet megalkotásáról döntött. A rendelet szakmai megalapozását településképi arculati kézikönyv készítésével támasztja alá, melynek munkaközi példánya itt érhető el. 

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv.


Az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc – Tornyosnémeti közötti szakaszát érintő beruházás miatt Onga Város településrendezési tervmódosításának végleges dokumentumai


Az M30 gyorsforgalmi út hálózati szerepe kettős: egyrészt bekapcsolja Miskolcot, az országharmadik legnépesebb városát, valamint a Sajó-völgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmiúthálózatba, másrészt jelentős szerepet játszik az európai úthálózatban is, teljes hosszában a „Via Carpathia” néven Klaipeda–Thessaloniki közötti, Kelet-Európai Gyorsforgalmi útifolyosó része. Az M30 gyorsforgalmi út részét képezi a transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T hálózatnak. Tornyosnémeti településnél található határátkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített R4 Kassa–Miglécnémeti (’Kosice–Milhost') gyorsforgalmiúthoz.
Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közti szakasza érinti Onga város külterületét, ezért a nyomvonal által szükségszerűen igénybevett területeken a településrendezési eszközök módosítása és kisajátítások végrehajtása szükséges.