2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


Adat megnevezése Adat Előzmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (PDF)
 
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven nem releváns  
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai (2) Az önkormányzat önként vállalt feladatai az alábbiak:
a) időskorúak támogatása
b) környezettudatos szemlélet erősítése
c) önkormányzatok közötti partnerség erősítése
d) fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása
e) helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása
f) helyi kultúra támogatása
g) energiatakarékossági programok támogatása
h) légszennyezés elleni küzdelem
i) idegenforgalmi tevékenység
j) gyermekek üdültetésének támogatása
k) bűnmegelőzési feladatok
l) helyi közbiztonság erősítése
m) térinformatikai rendszer támogatása
n) közhasznú társadalmi szervezetek támogatása
o) oktatás színvonalának erősítése
p) allergén növényekkel kapcsolatos feladatok
q) történelmi múlt ápolása
r) településkép javítása
s) lakosság joghoz való hozzáférésének elősegítése.
 

Vissza