Tájékoztatás a közterületi növényzet megfelelő karbantartásáról, illetve a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról


2023. április 20. napjával módosításra került a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet.

A módosítás értelmében:

- az úttest peremétől számított 2 méteres sávon belül közlekedésbiztonsági okok miatt nem helyezhető ki közterületre semmilyen műtárgy (szikla, virágláda, gumiabroncs, stb.);

- Az ingatlantulajdonosnak az ingatlana előtti területen a gyalogos-, és gépjárműforgalom zavartalansága érdekében a fák és bokrok metszését el kell végeznie.

Országos szintű jogszabályok is tartalmaznak előírásokatt a közterületekkel kapcsolatban, így:

- az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) alapján az útkereszteződések beláthatósága érdekében a kereszteződéstől számított 5 méteren belül nem állhat 0,5 méternél magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, berendezés és növényzet.


- A villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet szabályának értelmében föld feletti villamosvezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.


Kérjük a fentiek alapján a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok előtti közterületről a kihelyezett - rendeleti tilalommal érintett - műtárgyakat szíveskedjenek mihamarabb eltávolítani.


Kérjük továbbá a közterületen lévő kereszteződések közelében lévő, illetve légvezetékek alatti növényzet megfelelő karbantartását, metszését elvégezni szíveskedjenek.


A fentiek betartását a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják, ahol nem teljesülnek a fenti szabályok, ott meg fog történni a lakosok felszólítása. Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, az Önkormányzat el fogja végezni a szükséges munkálatokat, amelyek költségeit a rendelet alapján az ingatlantulajdonos köteles viselni.


Kérjük szíves együttműködésüket a településünk közlekedésének biztonsága illetve a közterületek rendezettsége érdekében!Ongai Polgármesteri Hivatal

2023-04-28 00:00

Vissza