Általános tagi tájékoztató TAB tisztújító ülésekről


Tisztelt Tagunk!

A Települési Agrárgazdasági Bizottság (TAB) a kamarai tagok területi és ágazati érdekeinek egyeztetési fóruma, amely részt vesz a kamarai tagok részére nyújtandó tájékoztatási tevékenységében is. A TAB-ok munkája szerteágazó, és a TAB-hoz tartozó kamarai tagok érdekeit képviselik, véleményét közvetítik, valamint javaslataikkal intézkedések megtételét kezdeményezik. Folyamatos és tevékeny működésük ezért is fontos a NAK, illetve a kamarai tagok számára is.

A 2022. május 20-án tartott agrárgazdasági kamarai választások és az azt követően, június 15-17. között tartott alakuló megyei küldöttgyűlések a TAB-ok vezetőségeinek mandátumát is befolyásolták. Ugyanis a kamarai Alapszabály IV. O) 28. b) pontja szerint a TAB helye szerinti megye alakuló megyei küldöttgyűlés napján megszűntek a TAB-ok vezetőségi tagjainak – ideértve a TAB-elnököket is – mandátumai.

Az Alapszabályban foglaltak szerint a TAB lejárt mandátumú vezetőségi tagjai és elnöke a TAB új vezetőségi tagjai, illetve új elnöke megválasztásig, de legfeljebb a TAB vezetőségi tagjainak és elnökének mandátuma lejártát követő 6 hónapig ideiglenes ügyvivőként látják el a TAB vezetőségi tagsággal, elnökölésével járó feladataikat.

Fentiek szerint országszerte elkezdődtek a TAB tisztújító ülések. Kérjük, kísérje figyelemmel a települése polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülő meghívóinkat, valamint tájékozódjon az ülések időpontjairól és helyszíneiről a folyamatosan frissülő weboldalunkon, a https://www.nak.hu/kamara/telepulesi-agrargazdasagi-bizottsagok oldalon található Meghívók- TAB ülések menüpont alatt.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


 

2022-10-27 00:00

Vissza