Magyar Falu Program


2019

MAGYAR FALU PROGRAM – Óvodafejlesztés

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodafejlesztés Onga városában (3031770632)

Szerződött támogatás összege: 5.925.945,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvodafejlesztés” alprogramja keretében az Onga Város Önkormányzata által működtetett Bársonyos Óvoda és Bölcsőde Arany János utcai telephelyén korszerűbb lett az óvoda épület fűtési rendszere. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a kazánok és tárolók közötti használati HMV vezetékrendszer átkötése, karbantartása, szabályozók kiépítése.

Infokommunikációs eszközök, valamint egyéb, a nevelők munkáját segítő eszközök kerültek beszerzésre.
Az óvoda udvarán új kültéri játszóeszközök telepítése valósult meg, ezzel is színesítve a gyermekek rendelkezésére álló játékok sorát.

A projekt megvalósítása elősegítette a kisgyermekes anyák foglalkoztatását, mely munkaerő-piaci szempontból különösen indokolt.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.02.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.03.31.MAGYAR FALU PROGRAM – Orvosi rendelő

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program Orvosi rendelő -2019 (MFP-HOR/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő korszerűsítése és kapcsolódó eszközbeszerzés Ongán (3016009627)

Szerződött támogatás összege: 7.766.907,- Ft

Támogatás mértéke: 100°%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Orvosi rendelő” című alprogramja keretében az Onga Város Önkormányzata által működtetett gyermekorvosi rendelő felújítását valamint új eszközök beszerzését kívánta megvalósítani.

A településképi és energetikai szempontok szükségessé tették az épület korszerűsítését, utólagos homlokzat- és zárófödém hőszigetelését, mely a mai hőtechnikai, energetikai  szabványoknak megfelelően valósult meg. Az épületben funkcionális átalakítás nem történt.

A beszerzett eszközök, berendezések az ellátás minőségi színvonalának emelését és a biztonságos betegellátást célozták meg.

A fejlesztés eredményeként az egészségügyi alapellátás feltételei javultak, ezzel párhuzamosan az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei mérséklődtek, valamint a településkép javulása pozitív hatással van a város élhetőségére is.

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.07.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.12.21.
MAGYAR FALU PROGRAM – Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019 )

Projekt címe (azonosító száma): a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban kül- és beltéri programok szervezése és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés (3004547674)

Szerződött támogatás összege: 3.401.075,- Ft

Támogatás mérték: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramja keretében kiemelt cél a közösségépítő tevékenységek szervezése, erősítése, ugyanakkor fontos, hogy minden korosztály számára szórakoztató, élvezhető programok valósuljanak meg városunkban. A településen szervezett programok tekintetében az itt élők szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltése elsődleges fontosságú. Kiszakadhatnak a napi rutinból, a hétköznapok monotonitását megtörik a helyben szervezett színes programok, növelhető az összetartozás érzésének megélése, az egymásra figyelés, valamint a kapcsolatok kiépítése és azok ápolása.

A minőségi programok megrendezéséhez elengedhetetlen a megfelelő technikai eszközök megléte. A rendezvény méretét tekintve városnapunkon közel 1000-1500 fő érdeklődő, kikapcsolódni vágyó vesz részt a minőségi fellépők mellett. Mind a fellépők, mind pedig a nézők esetében szükséges, hogy rendelkezésre álljanak a lehető legjobb eszközök a felhőtlen és színvonalas szórakozatáshoz és szórakozáshoz.

2019 decemberében történt meg a hangtechnikai eszközök (aktív hangfalak és ehhez tartozó kábelek, vezeték nélküli mikrofonok, keverőpult) beszerzése, melyek már a karácsonyi műsor alkalmával használatba is kerültek, ezzel is biztosítva a megfelelő minőségű kulturális szolgáltatást.

Az eszközök megóvása kiemelt feladat, mert ezzel tudjuk biztosítani a további rendezvények (Városnap, iskolai rendezvények, óvodai programok, idősek programjai) esetén is a megfelelő színvonalú szórakoztatást.

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.06.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.12.31.2020

MAGYAR FALU PROGRAM – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve  kódszáma): Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020 ( MFP – EIM/2020 )

Projekt címe (azonosító száma): Onga, József Attila utca 1 szám alatti  ingatlan közcélra történő megvásárlása (3113490320)

Szerződött támogatás összege: 5.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatás  A Magyar Falu Program „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogramja keretében  a település belterületén található József Attila utca 1. szám alatti ingatlan megvásárlásra kerül közcélú – népkonyha – funkcióval.

A városban gyakran előfordul a romos, elhagyott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen rontja. Ezeknek az ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett városkép kialakulását.

Az ingatlan vásárlással a népkonyha működése a projekthelyszínen biztonságosabbá válik tekintettel arra, hogy a korábbiakban bérleményként funkcionált a népkonyhai ellátásra.

A népkonyhán étkezési ellátásban részesülhetnek a jövedelem nélküliek, munkanélküliek, szociális segélyből élők, kisjövedelműek, nyugdíjasok, egyedülálló személyek, hajléktalanok, egyéb okból hátrányos helyzetbe került személyek rászorultsági foktól függetlenül.

Ezen fejlesztés illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi program intézkedéseihez.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma  2021.08.31.
MAGYAR FALU PROGRAM – Temető infrastruktúra fejlesztése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve  Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma)  Temető infrastruktúra fejlesztése – 2020 ( FP-FVT/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Temetői infrastruktúra fejlesztése Ongán (3112023451)

Szerződött támogatás összege: 4.999.997,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid leírása: Onga Város köztemetője a Tompa Mihály utcában található. A temető méretét és látogatóinak számát tekintve esedékessé vált annak korszerűsítése. Fontos számunkra a településen élők komfortjának biztosítása kegyelet tételük alatt is, amikor kilátogatnak elhunyt szeretteikhez a köztemetőbe. Jelenleg az ingatlanon a közvilágítás nem megoldott, a férfi, női és akadálymentes vizesblokk nem biztosított.

A közvilágítást megoldását megújuló energiával segítenénk, 4 darab napelemes kandeláber kihelyezésével. A női és férfi akadálymentesített vizesblokk (WC) létrehozása sürgető a temető forgalmát tekintve.

A szertartások alatt a gyászolók kényelmét biztosítaná a tervezett 15 darab egyedi gyártású pad, továbbá környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen a szemétgyűjtők kihelyezése.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.11.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.12.31.MAGYAR FALU PROGRAM – Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Onga városában az MFP-KKE/2020 pályázat keretében (3088292097)

Szerződött támogatás összege: 9.634.921,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: a program lehetőséget biztosít az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

A projekt keretében beszerzésre kerültek: fűnyíró traktor, fűkasza, ágvágó, lombszívó, magasnyomású mosó, sövénnyíró, sövényvágó, rotációs kapa, önjáró fűnyíró, magasgazvágó gépek.

A város településképi rendelete, az integrált területfejlesztési stratégiája egyaránt szabályozzák a település zöldfelületeinek karbantartását.

A fejlesztést indokolta települési lakosok és az idelátogató vendégek életminőségének javítása, a vidéki élet pozitív képének megőrzése.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.08.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.03.31.MAGYAR FALU PROGRAM – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2020 (MFP-TFB/2020)

Projekt címe (azonosító száma) : Falu és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Ongán (3096706560)

Szerződött támogatás összege: 14.949.999,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: a falu- és tanyagondnoki szolgálat 2006. január 1-től működik városunkban. A szállító szolgálat maximális leterheltséggel látja el teendőit, így indokolt volt a járműbeszerzés, melynek köszönhetően javult az életminőség, valamint a közszolgáltatások elérhetősége.

A megvalósulás által mérséklődnek a település és a társult települések hátrányai, valamint növekszik a kistelepülések, így Ócsanálos, Ongaújfalu népességmegtartó- és növelő képessége.

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.12.21.2021

MAGYAR FALU PROGRAM – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021 (MFP-KEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztések Onga városában (3285223964)

Szerződött támogatás összege: 3.385.338,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Településünk életében kiemelt fontosságúak a közösségi programok. Megrendezésük ünnepkörhöz, nemzeti ünnepekhez, évszakokhoz, óvodai- iskolai- idős korosztály jeles napjaihoz kötődik.

A programok kivitelezéséhez szükséges 2 fő közösségszervező napi 4 órában való foglalkoztatása a kapcsolódó bértámogatás igénybevételével és a megvalósításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése. A foglalkoztatott munkavállalók minden szervezési, kapcsolattartási és adminisztrációs feladatot el tudnak majd látni.

Jelen projektben megvalósítani tervezett közösségi programok a település közösségi életének összetartozását, valamint közösségi fejlődését célozzák.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.08.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022.08.31.MAGYAR FALU PROGRAM – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Belterületi utak felújítás Ongán (3280898563)

Szerződött támogatás összege: 19.771.482,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid leírása: A projekt keretében a fejlesztéssel érintett utcák (Nefelejcs u., Görgey A.u., Muskátli u.) kiválasztása kellő körültekintéssel és szakmai előrelátással történt. Különösen rossz állapotú, töredezett és eldeformálódott a helyi általános iskola megközelítését szolgáló, így igen jelentős igénybevételnek kitett településközponti utcák. Az útfelújítás 3,0 m szélességben, AC 11-es kopórétegű bitumennel tervezett.

A téli időszakban a csapadék az útburkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítette az utak aszfaltját, emiatt nőtt a kialakult kátyúk száma, egyre több burkolthiba jelent meg rajtuk.

A fejlesztés közvetett célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a településkép épülése, a lakosság életminőségének javítása.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.08.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.07.31.
MAGYAR FALU PROGRAM – Kommunális eszköz beszerzése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Életminőség javítása kommunális eszközök beszerzésével Ongán (3290052504)

Szerződött támogatás összege: 13.424.900,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Városunk közterület-fenntartási körébe nyilvános használatú nyílt területeink és épített létesítményeink rendeltetésszerű használatának biztosítása tartozik. Önkormányzatunk jelen projektben belterületi közterületeinek megfelelő karbantartásához, a Történelmi Emlékpark, a város járdái és a járdák melletti zöldterületek gondozásához szükséges eszköz és gépek beszerzését kívánja megvalósítani. Beszerzésre kerül 1 db 12 tonnás pótkocsi, 1 db 2,5 tonnás pótkocsi és egy tolólap. A fejlesztés indokoltsága: a települési lakosok és az idelátogató vendégek életminőségének javítása, a vidéki élet pozitív képének megőrzése.

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.08.31.
MAGYAR FALU PROGRAM – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Onga Város köztéri játszóterének kialakítása a „Vermekben” (3282650372)

Szerződött támogatás összege: 4.985.499,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A terv célja, Onga város területén fekvő jelenleg kihasználatlan, az Önkormányzat tulajdonában lévő, zöld terület a "Vermek" hasznosítása. Továbbá cél, a gyermekek fizikai, szellemi, emocionális fejlődésének további támogatása, új játékingerek átélésének elősegítése, fokozása, a mindennapi mozgás népszerűsítése, annak közösségteremtő hatása mellett.

Településünk funkciógazdag játszóelemekkel felszerelt játszóterének kialakítását az itt élő gyermekek száma valamint az évről-évre erősödő lakossági igény indokolta. Az eszközök kiválasztásánál fontos szempont volt, a magas minőségű ugyanakkor költséghatékony, alacsony karbantartási igényt biztosító alapanyagok felhasználtsága. A beszerzésre kerülő 7 db játszóeszköz a 3-14 éves korosztály kiszolgálását célozza, így mind a kisebb, mind a nagyobb gyermekek számára biztonsággal használhatók. A biztonságos és változatos játékokkal: kétszemélyes lengő hinta (lap és bébi ülőkével), mérleghinta, készségfejlesztő játék (tic tac toe), egyenes csúszda létrával, 1 személyes rugós játék, 4 személyes rugós játék és mászó piramis felszerelt játszótér kialakítása fontos a kisgyermekek hatékony fejlődése szempontjából.

A projekt eredményeként kialakításra kerülő közterületi játszótér hozzájárul a település népességmegtartó erejének növekedéséhez, a társadalmi kapcsolatok erősödéséhez, pozitívan befolyásolják a lakosság településhez való érzelmi kötődését.

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.08.01.

A projekt fizikai befejezése: 2022.07.31.
2022

MAGYAR FALU PROGRAM – Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Onga Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése (MFP-SZLOSZL/2022)

Projekt címe: Háziorvosi szolgálati lakás energetikai felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés Ongán

Szerződött támogatás összege: 34.924.360,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés célja: meglévő háziorvosi szolgálati lakás energetikai felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés, melynek indokoltságát az adja, hogy az épület a korábbi években nem esett át  korszerűsítésen, felújításon. Az építészeti és gépészeti tervezett munkálatok a sokéves elhasználódás miatti korszerűsítés igényét alátámasztják. A meglévő földszintes, alápincézetlen, részben tetőtér beépítéssel rendelkező épület energetikai felújítása tervezett. Külső homlokzati hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, külső egységes felületképzésekkel, belső javítási munkák a nyílászáró csere során, belső felületképzések javítások során, beépítetlen és beépített részek közötti falfelület hőszigetelése, felületkezelése, gépészeti vezetékek csere, meglévő kazán energiatakarékos kazánra való cseréje, napelem elhelyezése.

A felújítás során az épület energiahatékonyságát növeljük építészeti, gépészeti tervezéssel alátámasztott munkálatok elvégzésével és megújuló energiát hasznosító berendezések telepítésével. A kapcsolódó eszközbeszerzéssel – mosogatógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő - a lakás technológiai színvonala emelkedik és úgy a hűtőszekrény, mint a mosogatógép energiatakarékos üzemű, ami az energiatudatosság növeléséhez is hozzájárul a pályázó és az üzemeltető részéről egyaránt.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.03.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.08.31.Vissza